TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

PREKIŲ NUOMOS IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

PREKIŲ PIRKIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

1.     Privatumo politikos paskirtis

1.1      Šios interneto svetainės www.debesyse.com (toliau-Svetainė) pirkimo – pardavimo ir nuomos, bei kitų paslaugų taisyklės (toliau vadinamos – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes ir/arba nuomos ir kitas paslaugas Svetainėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Debesyse Baltic”, įmonės kodas 306619813 (toliau – Pardavėjas/Paslaugų teikėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes, nuomos ar kitas paslaugas, Pirkėjas sutinka šių taisyklių laikytis.

2.   Nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutarties sudarymas

2.1       Nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo/Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, Svetainėje/elektroniniu paštu suformavęs užsakymą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis sulaukia rezervacijos patvirtinimo ir per 12 valandų apmoka sąskaitoje nurodytą 50% dydžio avansą. Kitu atveju, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba daliai Taisyklių, jo užsakymas nebus vykdomas.

2.2       Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo/Paslaugų teikėjo, yra saugoma Svetainės duomenų bazėje.

3.   Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

3.1          Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo/Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Svetainėje suformavęs prekių krepšelį, užpildęs užsakymo formą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, patvirtina užsakymą apmokėjimu, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.2        Džiovintos, stabilizuotos gėlės, puokštės, bei kompozicijos užsakomos iš prekių e-katalogo bei tuo metu sandėlyje esančių produktų. Džiovintos ir stabilizuotos gėlės, jų puokštės ir/arba kompozicijos gali skirtis nuo pavaizduotų nuotraukų kataloge, kadangi gėlės yra natūralios, jų žiedų dydis, stiebų aukštis gali skirtis.

3.3     Džiovintos, stabilizuotos gėlės, puokštės, bei kompozicijos užsakomos iš prekių e-katalogo bei tuo metu sandėlyje esančių produktų. Džiovintos ir stabilizuotos gėlės, jų puokštės ir/arba kompozicijos gali skirtis nuo pavaizduotų nuotraukų kataloge, kadangi gėlės yra natūralios, jų žiedų dydis, stiebų aukštis gali skirtis.

4.   Pirkėjo teisės

4.1         Pirkėjas (vartotojas) turi teisę pirkti prekes, nuomos ir/arba kitas paslaugas elektroninėje svetainėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2        Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti užsakymo per laikotarpį nuo prekių rezervacijos patvirtinimo iki avanso pervedimo, bet ne vėliau nei per 24 valandas.

4.3       Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju/Paslaugų teikėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui/Paslaugų teikėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju/Paslaugų teikėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Pagal LR Vyriausybės patvirtintas „Mažmeninės prekybos taisykles“(15 punktas) – gėlės ir augalai yra nekeičiami ir negrąžinami.

4.4   Pirkėjas turi teisę panaudoti nuolaidos kodą ir/ar dovanų kuponą Svetainėje iki paskutinės jo galiojimo dienos pateikdamas užklausą vienu iš šių būdų:

4.5    Apmokėjimo laukelyje, nuolaidos kodo skiltyje, suvedęs nuolaidos/dovanų kupono kodą arba, esant reikalui, elektroniniu paštu info@debesyse.com.

5.   Pirkėjo pareigos

5.1          Pirkėjas privalo sumokėti sutartą prekės, nuomos ir/arba kitų paslaugų bei prekių pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka elektroninėje parduotuvėje nurodytu ir pasirinktu būdu.

5.2        Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir apie tai informuoti Svetainėje nurodytais kontaktais.

5.3         Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės ne vėliau kaip per 2 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas/Paslaugų teikėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas/Paslaugų teikėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas/Paslaugų teikėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

5.4        Nuomos ir/arba kitų paslaugų, prekių užsakymų atveju, užsakant elektroniniu paštu, Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą iš savo banko sąskaitos bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui/Paslaugų teikėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 12 valandų nuo rezervacijos patvirtinimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui/Paslaugų teikėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas/Paslaugų teikėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė nuomos ir/ar kitų paslaugų teikimo sutarties sudarymo. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos ir Pardavėjas/Paslaugų teikėjas imasi vykdyti nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas/Paslaugų teikėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes ir paslaugas.

5.5         Užsakymo metu naudodamas dovanų kuponą Pirkėjas įsipareigoja padengti susidariusį skirtumą, jei užsakymo suma viršija kupono vertę. Dovanų kuponas į pinigus nėra keičiamas, todėl jei užsakymo suma nesiekia kupono vertės, kuponas laikomas panaudotu ir skirtumas klientui nėra grąžinamas.

5.6        Pirkėjas, užsakydamas džiovintus ir stabilizuotus augalus, gėles, puokštes ir kompozicijas, privalo juos atsiimti iš paštomato kuo ankščiau, kadangi  augalų ir gėlių kokybė bei būklė gali nukentėti dėl pernelyg ilgo laikymo nepatogioje padėtyje.  Kurjeriui pristačius augalus, gėles ir puokštes ir informavus telefonu (ar kitais būdais) apie tai Pirkėją, Pirkėjas privalo priimti užsakymą nedelsiant arba kuo greičiau tą pačią dieną. Jeigu Pirkėjo prašymu kurjeris sutinka užsakytus augalus ar gėles pristatyti kitą dieną ar kitaip nukelia užsakymo atsiėmimą, tuomet Pardavėjas/Paslaugų teikėjas negali garantuoti augalų ar gėlių kokybės. Ilgas buvimas pakuotėje gali pakenkti augalams, gėlėms ir kitoms kompozicijoms. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ar remiantis kitokiais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui/Paslaugų teikėjui dėl prekių pristatymo laiko ir prekių būklės.

5.7        Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6.   Pardavėjo/paslaugų teikėjo teisės

6.1         Jei Pirkėjas bando pakenkti  elektroninės svetainės darbui ar stabiliam veikimui, ir/arba pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas/Paslaugų teikėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis  elektronine svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.2        Pardavėjas/Paslaugų teikėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui sumokėto 50% avanso, jei Pirkėjas pareiškia norą nutraukti sutartį praėjus 24 valandoms po rezervacijos patvirtinimo.

6.3       Pardavėjas/Paslaugų teikėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.4        Pardavėjas/Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas  elektroninėje svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

6.5     Pardavėjas/Paslaugų teikėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7.   Paslaugų teikėjo pareigos ir garantijos

7.1          Pardavėjas/Paslaugų teikėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninėje svetainėje teikiamomis paslaugomis.

7.2        Pardavėjas/Paslaugų teikėjas turi pareigą pasiūlyti alternatyvią prekę, jeigu Pirkėjo pasirinkta prekė buvo pažeista jau pasirašius nuomos sutartį. Pirkėjui nesutikus, Pardavėjas/Paslaugų teikėjas garantuoja sumokėto užstato už pasirinktą prekę grąžinimą.

7.3       Pardavėjas/Paslaugų teikėjas garantuoja išnuomoti prekes sutartam laikotarpiui, kuris nurodomas Nuomos sutartyje ir yra ne ilgesnis nei 5 dienos, įskaitant prekių perdavimo Pirkėjui ir grąžinimo Pardavėjui/Paslaugos teikėjui momentą.

7.4        Pardavėjas/Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

8.   Prekių pristatymas

8.1         Nuomos ir kitų paslaugų prekės pristatomos Pirkėjui abipusiu sutarimu pasirinktu būdu ir laiku, priklausomai nuo prekės ir/arba paslaugos prieinamumo.

8.2        Nuomos prekės ir kitos paslaugos  pristatomos tik Lietuvoje.

8.3        Nuomos prekės ir kitos paslaugos nesiunčiamos paštu.

8.4        Prekės, kurias Pirkėjas įsigijo elektroninėje parduotuvėje, pristatomos pagal pasirinktą pristatymo būdą.

8.5     Įprastai prekės pristatomos  Lietuvoje per 2-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes, jei prekės yra Pardavėjo/Paslaugų teikėjo sandėliuose. Pardavėjas/Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo/Paslaugų teikėjo sandėliuose. Dėl tokių prekių įsigijimo Pirkėjas turėtų susisiekti su Pardavėju/Paslaugų teikėju el.paštu info@debesyse.com. Esant nepalankioms oro sąlygoms, kai vasarą labai karšta ir žiemą žemos minusinės temperatūros, pasiliekame sau teisę koreguoti temperatūrai jautrių prekių (pvz. augalų ir jų gaminių) pristatymo datą į kitus Lietuvos miestus iki tol, kol temperatūra bus palanki.

8.6    Siuntos atsiėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

8.6.1  Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą informuoti Pardavėją/Paslaugų teikėją.

8.6.2 Nustačius prekių kiekio ir/arba kokybės ir/arba asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjas gali nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas kartu su Pardavėju/Paslaugų teikėju surašo laisvos formos aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

8.6.3 Pirkėjui priėmus siuntą, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

9.   Prekių grąžinimas

9.1     Pirkėjui apsigalvojus, per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos prekė gali būti grąžinta Pardavėjui/Paslaugų teikėjui. Pardavėjas/Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės prekes. Pagal Mažmeninės prekybos taisyklių 15-ą punktą – (gėlės) augalai nekeičiami ir negrąžinami.

9.2     Norint grąžinti prekę, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties per 14 dienų turite informuoti mus raštu. Užpildytas pareiškimas, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties, turi būti pateiktas mums el. paštu: info@debesyse.com

9.3  Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

9.4  Pinigai už prekes bus grąžinti Pirkėjui per 14 dienų nuo pareiškimo apie pirkinio atsisakymą, tačiau pinigų grąžinimas gali būti uždelsiamas negavus grąžinamų prekių arba įrodymo, kad jos išsiųstos.

9.5  Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prekės grąžinamos Pardavėjo/Paslaugų teikėjo nurodytu adresu. Prieš grąžinant prekes pirkėjas būtinai turi susisiekti su Pardavėju/Paslaugų teikėju el. paštu:  info@debesyse.com

9.6  Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Dūžtančios prekės turi būti supakuotos taip, jog būtų galima saugiai transportuoti.

9.7  Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos, sudaužytos ir/arba prarado prekinę išvaizdą.

9.8  Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis el. paštu: info@debesyse.comir tik gavęs informaciją iš įmonės darbuotojo vykdyti grąžinimą, pradėti sutartą grąžinimo procesą.

10. Bendra atsakomybė

10.1 Pirkėjas atsako už užsakymo metu nurodytų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2 Už nuomos ir kitų paslaugų teikimo sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3 Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju/Paslaugų teikėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.4 Pardavėjas/Paslaugų teikėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo individualios vaizduotės ypatumų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1 Pirkėjas ir Pardavėjas/Paslaugų teikėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo/Paslaugų teikėjo Svetainėje ir įskaitant šias taisykles, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

11.2 Šalių komunikacija vyksta Interneto svetainėje esančiomis priemonėmis, el. paštu arba telefonu. Visais atvejais už veikiančio el. pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

11.3 Susikūręs paskyrą Interneto svetainėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.

11.4 Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

11.5 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir iš jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.6 Visi nesutarimai, kilę iš, ar susiję su prekių, nuomos prekių ir kitų paslaugų teikimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo/Paslaugų teikėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Tuo atveju, jei taikiai susitarti per 14 (keturiolika) dienų nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos aktų nustatyta tvarka.

11.7 Jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (Vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-11-01

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top